CableCup

CableCup bildades 2009. De är noga med kvalitet i alla led och materialet är den viktigaste formeln för produkternas funktion. Därför lägger de mycket stor vikt på att välja rätt material och rätt hantverkare som kan förädla materialet till färdig produkt. Tillverkning sker i Sverige av erfarna formsprutare med moderna maskiner. Takkoppen är att den är vrängbar för att underlätta montering av lampor. Det mjuka materialet som du vränger upp mot taket anpassar sig och smiter åt vid taket så att dina takkoppar eller lampor sitter perfekt.
Följ oss: