I ny regi sedan 2017

Carl Malmsten

Sjögren tillverkar med utmärkt skicklighet stoppade möbler med design av Carl Malmsten. Carl Malmstens främsta läromästare i arbetet med möbler har varit naturen själv. Skapandet ska vara spontant och ta hänsyn till både materialets form och sinnesstämning och karaktär hos den som skapar. Naturens egna färgskala räcker väl till för de variationer vi kan önska oss och Carl Malmstens färgskala är därför mycket lätt att arbeta med. Carl Malmstens förfinade formgivning, föredömliga träbehandling och kärleksfulla omsorg om viktiga drag i svensk tradition framstår idag som omistliga inslag i vår möbelkultur.
Följ oss: